top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN.

VOOR JE EEN coaching op locatie AANVRAAGT DIEN JE EERST ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN TE LEZEN EN GOED TE KEUREN.

 

 

  • Prijs van de coaching is afhankelijk van de duur, doel, locatie,... Deze wordt steeds voorafgaand overeengekomen.

 

  • Betaling vindt plaats na de coaching.

 

  • De opnames die tijdens de coaching worden gemaakt en de oefeningen die je kan downloaden via de website mogen in geen enkel geval zonder voorafgaande toestemming van de docent aan derden verschaft worden. Ook het eventuele cursusmateriaal mag onder geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming van de docent verspreid worden.

coaching op locatie
bottom of page