top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN.

WANNEER JE JE INSCHRIJFT VOOR EEN workshop of lessenreeks GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

 

1. BETALINGSVOORWAARDEN

Hoe kan ik het cursusgeld betalen?

Online, via de website. 

 

Wanneer moet ik betalen?

Bij inschrijving.

 

2. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Annuleer je een workshop of lessenreeks

  •  langer dan een maand vooraf is er geen annuleringskost en wordt er enkel €15 administratiekosten aangerekend.

  • minder dan een maand, maar eerder dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend als annuleringskost. (excl. €15 administratiekosten.

  •  Minder dan twee weken vooraf wordt het cursusgeld niet meer teruggestort.

 

Kan Vocal Coaching Leuven de cursus annuleren?

Vocal Coaching Leuven behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

  • Groepslessen zijn korte lesreeksen of workshops in verschillende thema's. 

 

  • Breng steeds pen en papier mee naar de groepssessies. Indien je nog ander materiaal nodig hebt, wordt je dat bij je aanmelding doorgegeven.

 

  • Na aanmelding kan er geen terugbetaling meer gebeuren tenzij de groepsles door de organisatie geannuleerd wordt. 

 

  • Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.

 

  • De betaling verloopt steeds vooraf na ontvangst van de factuur. Pas nadat de betaling gebeurd is ben je effectief zeker van je plaats.

 

  • De film- en geluidsopnames die tijdens de les worden gemaakt en de oefeningen die je kan downloaden via de website mogen in geen enkel geval zonder voorafgaande toestemming van de docent aan derden verschaft worden. Ook het eventuele cursusmateriaal mag onder geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming van de docent verspreid worden.

  • Beeld- en geluidsmateriaal dat tijdens de workshop of lessenreeks gemaakt wordt kan door Vocal Coaching Leuven als promotiemateriaal gebruikt worden.

WORKSHOPS & LESSENREEKSEN
bottom of page